เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 993LW1000 ONET ภาษาไทย
รหัส: 993LW1000
ชื่อคอร์ส: ONET ภาษาไทย
ผู้สอน: อ.ลูกหว้า
ราคา: 1596 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 30 ชั่วโมง

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 1
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 2
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 3
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 4
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 5
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 6
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 7
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 8
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 9
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 10
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 11
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 12
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 13
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 14
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 15
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 16
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 17
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 18
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 19
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 20
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 21
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 22
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 23
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 24
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 25
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 26
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 27
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 28
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 29
 • ONET ภาษาไทย ตอนที่ 30

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599