เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

คอร์ส 123SM2000 ภาษาไทย ม.1 เทอม 2
รหัส: 123SM2000
ชื่อคอร์ส: ภาษาไทย ม.1 เทอม 2
ผู้สอน: อ.หมึก
ราคา: 495 บาท
หมายเหตุ: วีดีโอภายในคอร์สเรียนนี้มีประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที

 


ภายในคอร์สประกอบด้วย
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 1
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 2
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 3
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 4
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 5
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 6
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 7
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 8
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 9
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 10
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 11
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 13
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 14
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 15
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 16
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 17
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 18
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 19
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 20
 • ภาษาไทย ม.1 เทอม 2 ตอนที่ 21

 

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599