เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

วิชา ภาษาอังกฤษ (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส อาจารย์ ราคา สั่งซื้อ
2024KM0228 CUP (Compact Upper Primary ประถมปลาย) ครูมด 1890
2024SL0227 Digital SAT Fast Track อ.ฮ้วง 5000
2023SL0011 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 10 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0010 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 9 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0009 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 8 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0008 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0007 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 6 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0006 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 5 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0005 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 4 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0004 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0003 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 2 อ.ฮ้วง 1000
2023SL0002 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 1 อ.ฮ้วง 1000
BOOK20220001 หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ TOEIC (PDF) ติวเตอร์ 149
123KM1000 CJH (Compact Junior Highschool ภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้น) ครูมด 1980
611KM1000 CAS - Compact Advanced Senior Highschool ครูมด 3000
621PP5002 PTM V.02 ชุดตะลุยโจทย์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 ครูมด 199
621PP5001 PTM V.01 ชุดตะลุยโจทย์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 ครูมด 199
910KM1000 BTX (English Breakthrough) ครูมด 3900
621PP1000 PTM ชุดตะลุยโจทย์ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 เข้า ม. 1 ครูมด 990
811SL1000 English Fast Track ม.ปลาย อ.ฮ้วง 660
311SL1000 English Fast Track ม.ต้น อ.ฮ้วง 633
911SL3000 GAT TURBO อ.ฮ้วง 1533
911SL1000 English Intensive ONET อ.ฮ้วง 660
621SL1008 Striking vocabs อ.ฮ้วง 225
621SL1007 Abbreviation / Acronym อ.ฮ้วง 225
621SL1006 Academic Writing / Paraphrase อ.ฮ้วง 225
621SL1005 Restrictive / Non-restrictive clause (Relative clause adv.) Appositive อ.ฮ้วง 225
621SL1004 Agreement of Subject and Verb(Advanced) อ.ฮ้วง 225
621SL1003 Participial Phrase and Clause (Contraction) อ.ฮ้วง 225
621SL1002 Compound / Complex Sentence อ.ฮ้วง 225
621SL1001 Sentence Problems อ.ฮ้วง 225
611SL1010 Question tags อ.ฮ้วง 225
611SL1009 Confusing words อ.ฮ้วง 225
611SL1008 Factual inference / Reference อ.ฮ้วง 225
611SL1007 Sentence Inversions อ.ฮ้วง 225
611SL1006 Situational dialogue/Interjection อ.ฮ้วง 225
611SL1005 Noun+Adjective+Adverb Clause อ.ฮ้วง 225
611SL1004 Punctuations อ.ฮ้วง 225
611SL1003 Strategies for word guessing อ.ฮ้วง 225
611SL1002 Agreement of Subject and Verb อ.ฮ้วง 225
611SL1001 Sentences+Clauses+Phrases อ.ฮ้วง 225
521SL1009 News Reading อ.ฮ้วง 225
521SL1008 Troublesome Words อ.ฮ้วง 225
521SL1007 Negative / Double Negative(No / Not) อ.ฮ้วง 225
521SL1006 Connectors อ.ฮ้วง 225
521SL1005 Mixed Tenses of Conditional forms อ.ฮ้วง 225
521SL1004 Participial Phrases and Clauses อ.ฮ้วง 225
521SL1003 Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund อ.ฮ้วง 225
521SL1002 Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle อ.ฮ้วง 225
521SL1001 Phrasal verbs อ.ฮ้วง 225
511SL1010 Connectives อ.ฮ้วง 225
511SL1009 Direct/Indirect speeches อ.ฮ้วง 225
511SL1008 Conditionals Sentenses อ.ฮ้วง 225
511SL1007 Subjunctives อ.ฮ้วง 225
511SL1006 Modal verbs อ.ฮ้วง 225
511SL1005 Participles อ.ฮ้วง 225
511SL1004 Gerunds อ.ฮ้วง 225
511SL1003 Infinitives อ.ฮ้วง 225
511SL1002 Active-Passive Voice อ.ฮ้วง 225
511SL1001 Verbs (Advanced) อ.ฮ้วง 225
421SL1008 Irregular Verbs อ.ฮ้วง 225
421SL1007 Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports อ.ฮ้วง 225
421SL1006 Capital Letters + Numbers อ.ฮ้วง 225
421SL1005 Combination of Tense อ.ฮ้วง 225
421SL1004 Order of adjectives อ.ฮ้วง 225
421SL1003 Noun (Advanced) อ.ฮ้วง 225
421SL1002 Pronouns (each other / one another) อ.ฮ้วง 225
421SL1001 Choosing the right articles อ.ฮ้วง 225
411SL1008 Adverb อ.ฮ้วง 225
411SL1007 Adjective อ.ฮ้วง 225
411SL1006 Quantifier อ.ฮ้วง 225
411SL1005 Tenses (Verbs) อ.ฮ้วง 225
411SL1004 Noun อ.ฮ้วง 225
411SL1003 Prefix, Suffix and Root อ.ฮ้วง 225
411SL1002 Formal and Informal words อ.ฮ้วง 225
411SL1001 Names of English language words อ.ฮ้วง 225
311SL2000 English Genius อ.ฮ้วง 633
888SL1002 ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 อ.ฮ้วง 450

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599