เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

อาจารย์ เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส ราคา สั่งซื้อ
2024SL0227 Digital SAT Fast Track 5000
2023SL0011 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 10 1000
2023SL0010 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 9 1000
2023SL0009 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 8 1000
2023SL0008 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 7 1000
2023SL0007 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 6 1000
2023SL0006 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 5 1000
2023SL0005 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 4 1000
2023SL0004 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 3 1000
2023SL0003 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 2 1000
2023SL0002 Digital SAT Vocabulary Power Chapter 1 1000
811SL1000 English Fast Track ม.ปลาย 660
311SL1000 English Fast Track ม.ต้น 633
911SL3000 GAT TURBO 1533
911SL1000 English Intensive ONET 660
621SL1008 Striking vocabs 225
621SL1007 Abbreviation / Acronym 225
621SL1006 Academic Writing / Paraphrase 225
621SL1005 Restrictive / Non-restrictive clause (Relative clause adv.) Appositive 225
621SL1004 Agreement of Subject and Verb(Advanced) 225
621SL1003 Participial Phrase and Clause (Contraction) 225
621SL1002 Compound / Complex Sentence 225
621SL1001 Sentence Problems 225
611SL1010 Question tags 225
611SL1009 Confusing words 225
611SL1008 Factual inference / Reference 225
611SL1007 Sentence Inversions 225
611SL1006 Situational dialogue/Interjection 225
611SL1005 Noun+Adjective+Adverb Clause 225
611SL1004 Punctuations 225
611SL1003 Strategies for word guessing 225
611SL1002 Agreement of Subject and Verb 225
611SL1001 Sentences+Clauses+Phrases 225
521SL1009 News Reading 225
521SL1008 Troublesome Words 225
521SL1007 Negative / Double Negative(No / Not) 225
521SL1006 Connectors 225
521SL1005 Mixed Tenses of Conditional forms 225
521SL1004 Participial Phrases and Clauses 225
521SL1003 Modal Verbs in the form of Infinitive and Gerund 225
521SL1002 Active / Passive-Infinitive, Gerund, Participle 225
521SL1001 Phrasal verbs 225
511SL1010 Connectives 225
511SL1009 Direct/Indirect speeches 225
511SL1008 Conditionals Sentenses 225
511SL1007 Subjunctives 225
511SL1006 Modal verbs 225
511SL1005 Participles 225
511SL1004 Gerunds 225
511SL1003 Infinitives 225
511SL1002 Active-Passive Voice 225
511SL1001 Verbs (Advanced) 225
421SL1008 Irregular Verbs 225
421SL1007 Writing on Computer-Email, Class papers, Lab reports 225
421SL1006 Capital Letters + Numbers 225
421SL1005 Combination of Tense 225
421SL1004 Order of adjectives 225
421SL1003 Noun (Advanced) 225
421SL1002 Pronouns (each other / one another) 225
421SL1001 Choosing the right articles 225
411SL1008 Adverb 225
411SL1007 Adjective 225
411SL1006 Quantifier 225
411SL1005 Tenses (Verbs) 225
411SL1004 Noun 225
411SL1003 Prefix, Suffix and Root 225
411SL1002 Formal and Informal words 225
411SL1001 Names of English language words 225
311SL2000 English Genius 633
888SL1002 ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.อ. ปี 2554 450

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599