เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

อาจารย์ ชยพล มหามนตร (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส ราคา สั่งซื้อ
526CM1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี 300
426CM1003 ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ 300
426CM1001 โมล และ ปริมาณต่อโมล ปริมาณสารสัมพันธ์ 600
416CM1002 พันธะเคมี 600
416CM1001 พื้นฐานเคมี อะตอม และ ตารางธาตุ 300

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599