เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

อาจารย์ ดิลก บัวรอด (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส ราคา สั่งซื้อ
926DB1003 ตะลุยโจทย์เคมี 51 200
926DB1002 ตะลุยโจทย์เคมี 50 200
926DB1001 ตะลุยโจทย์เคมี 49 200
616DB1004 สารชีวโมเลกุล 300
616DB1003 เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ 300
616DB1001 เคมีอินทรีย์ 600
526DB1003 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 300
526DB1001 ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี 600
516DB1003 กรด เบส 600
516DB1002 สมดุลเคมี 300
516DB1001 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี 300
426DB1003 ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ 300
426DB1001 ปริมาณสารสัมพันธ์ 600
416DB1004 สมบัติของธาตุและสารประกอบ 300
416DB1002 พันธะเคมี 600
416DB1001 อะตอมและตารางธาตุ 300

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599