เรียนออนไลน์ ง่ายนิดเดียว กับ ติวเตอร์ออนไลน์  
   
       

อาจารย์ วีรพล ปัญญาวิสุทธิกุล (คลิกที่ชื่อคอร์สเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละคอร์ส)
รหัส ชื่อคอร์ส ราคา สั่งซื้อ
622VP1006 กำหนดการเชิงเส้น (เพิ่มเติม) 300
622VP1005 แคลคูลัสเบื้องต้น 3 (เพิ่มเติม) 300
622VP1004 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) 300
622VP1003 แคลคูลัสเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) 300
622VP1002 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 2 (เพิ่มเติม) 300
622VP1001 ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ 1 (เพิ่มเติม) 300
612VP1004 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (เพิ่มเติม) 300
612VP1003 การแจกแจงปกติ (เพิ่มเติม) 300
612VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2 (เพิ่มเติม) 300
612VP1001 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1 (เพิ่มเติม) 300
522VP1007 ความน่าจะเป็น 2 (เพิ่มเติม) 300
522VP1006 ความน่าจะเป็น 1 (เพิ่มเติม) 300
522VP1005 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (เพิ่มเติม) 300
522VP1004 จำนวนเชิงซ้อน2 (เพิ่มเติม) 300
522VP1003 จำนวนเชิงซ้อน1 (เพิ่มเติม) 300
522VP1002 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (พื้นฐาน) 300
522VP1001 สถิติและข้อมูล (พื้นฐาน) 300
512VP1007 เวกเตอร์ใน 3 มิติ (เพิ่มเติม) 300
512VP1006 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2 (เพิ่มเติม) 300
512VP1005 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 1 (เพิ่มเติม) 300
512VP1004 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2 (เพิ่มเติม) 300
512VP1003 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1 (เพิ่มเติม) 300
512VP1002 ความน่าจะเป็น (พื้นฐาน) 300
512VP1001 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน) 300
422VP1010 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2 (เพิ่มเติม) 300
422VP1009 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 (เพิ่มเติม) 300
422VP1008 ฟังก์ชัน 3 (เพิ่มเติม) 300
422VP1007 ฟังก์ชัน 2 (เพิ่มเติม) 300
422VP1006 ฟังก์ชัน 1 (เพิ่มเติม) 300
422VP1005 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์2 (เพิ่มเติม) 300
422VP1004 ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์1 (เพิ่มเติม) 300
422VP1003 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (พื้นฐาน) 300
422VP1002 ฟังก์ชัน 2 (พื้นฐาน) 300
422VP1001 ฟังก์ชัน 1 (พื้นฐาน) 300
412VP1007 ทฤษฎีจำนวนจริงเบื้องต้น (เพิ่มเติม) 300
412VP1006 ระบบจำนวนจริง (เพิ่มเติม) 300
412VP1005 ตรรกศาสตร์ (เพิ่มเติม) 300
412VP1004 เลขยกกำลัง (พื้นฐาน) 300
412VP1003 จำนวนจริง (พื้นฐาน) 300
412VP1002 การให้เหตุผล (พื้นฐาน) 300
412VP1001 เซต (พื้นฐาน) 300

 

 

 

 

** สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 โดย บริษัท แคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ จำกัด **

Call Center: 08-5916-3599