หน้าหลัก | ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูล

ข้อมูล ติวเตอร์/สถาบัน
ชื่อติวเตอร์/สถาบัน สุพัฒตรา เหล่าจั่น
เบอร์โทรติดต่อ 0981468544
Line omm20117
Facebook สุพัฒตรา เหล่าจั่น
   
ที่อยู่ 81 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชนิดการสอน ไม่ได้เลือกชนิดการสอน
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์, ภาษาไทย
ระดับชั้น ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย
   
ข้อมูลคอร์สเรียน
วิดีโอตัวอย่างการสอน: