หน้าหลัก | ลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูล

 

ลงทะเบียนเป็นติวเตอร์

ข้อมูลสำหรับสมัครสมาชิก
เบอร์โทร (มือถือ) * (ใช้เป็น username ไม่แสดงสาธารณะ)
รหัสผ่าน * (ใช้สำหรับอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล)
ข้อมูลสถาบัน
ชื่อติวเตอร์/สถาบัน *
เบอร์โทรติดต่อ * (แสดงเป็นข้อมูลสาธารณะ หากมีหลายเบอร์ใส่ , คั่น)
ที่อยู่ (เลขที่ อาคาร ซอย ถนน) *
จังหวัด *
อำเภอ/เขต *
ตำบล/แขวง *
รหัสไปรษณีย์ *
   
ชนิดการสอน * สอนสด (ทั้งสถาบัน และ สอนเดี่ยว)
สอนสดออนไลน์ (zoom หรือ แอปอื่นๆ)
วิดีโอออนไลน์
   
รูปภาพ/โลโก้ (ไฟล์ JPG ขนาด 150x150 pixel ไม่เกิน 1MB)
   
ข้อมูลการติดต่อ และ Social Network
Website
Line
Facebook
Youtube
Instagram
TikTok
   
กลุ่มวิชา
  วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคม
ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การตลาด
บัญชี
บริหารและการจัดการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์
การโรงแรม
การแพทย์
วิศวกรรม
ระดับชั้น
  ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ
   
ข้อมูลคอร์สเรียน (เขียนบรรยายเป็นข้อความได้เลย)

   
วิดีโอตัวอย่างการสอน (ใส่เป็น link)